Regulamin

Wypełnienie ankiety na internetowym panelu OBOS jest w pełni anonimowe. Dlatego każdy z konsumentów może mieć pewność, że jego dane osobowe nie są w żaden sposób pozyskiwane i widoczne dla osób postronnych.

Ankiety przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn z całej Polski, którzy ukończyli pełnoletność. Zgodnie z obowiązującym prawem tylko takie osoby mogą skorzystać z, przyznawanej po wypełnieniu każdej ankiety, nagrody.

Aby wziąć udział w ankiecie, wystarczy wypełnić pole, określając swoją płeć, przedział wiekowy, a w niektórych z nich również województwo. Pozyskane w ten sposób informacje mają charakter wyłącznie statystyczny i gwarantują pełną anonimowość konsumentów, biorących w niej udział.

Za wypełnienie ankiety przyznawana jest nagroda w postaci bonu lub dofinansowania. Aby ją otrzymać, należy podać dane kontaktowe w postaci imienia i numeru telefonu, a w późniejszym etapie również adres zamieszkania oraz pełne dane personalne.

Zgodnie z regulaminem o ochronie danych personalnych (RODO), pozyskane dane nie są przetwarzane i pozyskane są jedynie do celów przyznania wyżej wymienionej gratyfikacji. Konsumenci mogą mieć pewność, że ich dane osobowe są w sposób elektroniczny zabezpieczone przed ewentualną próbą kradzieży i nie są udostępniane na zewnątrz.

Jednocześnie informujemy, że przetwarzanie przez nas danych osobowych konsumentów następuje wyłącznie po uzyskaniu od nich zgody. Tym samym każdy z nich może ją w dowolnym momencie wycofać bądź aktualizować podane wcześniej dane osobowe w razie jakiejkolwiek zmiany.