Nagrody

Wypełnienie każdej z ankiet gwarantuje otrzymanie bonu lub dofinansowania o różnej wartości. Przyznawane nagrody można odebrać po wypełnieniu formularza kontaktowego, który wieńczy każdą z ankiet.

Przyznawane nagrody są różnorodne i obejmują wsparcie finansowe szkoleń, które umożliwiają rozwój kompetencji i aktywizację zawodową. Istnieje także możliwość otrzymania dofinansowania lub bonu na kurację zdrowotną.

Rodzaj przyznawanej nagrody uzależniony jest od typu ankiety, którą wypełnia konsument. Warianty bonów i dofinansowań powstały z myślą o wsparciu rozwoju osobistego Polaków oraz poprawie ich kondycji zawodowej i zdrowotnej. Przyznawane nagrody są odpowiedzią na zapotrzebowania konsumentów.

Każda z nagród przyznawanych za wypełnienie ankiety, jest gwarantowana. Stanowi ona pewnego rodzaju gratyfikację za udzielenie opinii na temat polityczny, społeczny, gospodarczy, kulturalny lub zdrowotny. Każdy z udzielonych poglądów jest dla nas cenny, ponieważ dzięki niemu możemy wyciągnąć wnioski na temat nastrojów konsumentów, odnośnie najpilniejszych kwestii z różnych dziedzin.

Aby odebrać nagrodę w postaci bonu lub dofinansowania, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, którym zakończona jest każda ankieta. Po jego wysłaniu, należy oczekiwać telefonu od specjalisty, który udzieli pełnych informacji na temat kuracji bądź szkolenia, jakie obejmuje bon lub dofinansowanie.